skip to Main Content

Radno vrijeme Predškolske ustanove "IKRE", Ponedjeljak-Petak od 07:00 - 17:00

Novosti i informacije

Šta vam nudimo

nasico-srce

Kvalitetan

kadar

Naš tim čin stručne, mlade, komunikativne i osobe pune strpljenja, jer naš cilj je odrastanje djece u harmoničnom i zdravom okruženju.

nasico-lonac

Zdrava i

ukusna jela

Ishrana u vrtiću planira se, provodi i kontrolira prema energetskoj i nutritivnoj potrebi djece.

nasico-cuca

Kvalitetan

program

Kvalitetan predškolski odgoj i obrazovanje omogućava uvjete za pravilan tjelesni, emocionalni, socijalni i kognitivni razvoj djeteta, i uspješno uključivanje u život najbliže društvene i prirodne sredine.

nasico-medo

Zanimljive,

edukativne igre

Jedan od načina učenja djece je i učenje kroz igru. U našoj ustanovi se uči kroz zanimljive i edukativne igre.

Naše grupe

Rad sa djecom u Predškolskoj ustanovi “IKRE” odvija se u tri grupe; Bubamara, Pčelica i Lastavica.

Bubamara

od 1-2 godine

Osnovna karakteristika ovog uzrasta je povećana motorička spretnost djeteta. Dijete je radoznalo i istražuje nove mogućnosti, te kroz igru stjeće nova iskustva.

Pčelica

od 2-3 godine

Ovaj period je veoma važan u emocionalnom razvoju djeteta. Omogućava se djetetu da razvija mišljenje o sebi, porodici i okolini koja ga okružuje. Potiče se na razvijanje kulturno …

Lastavica

od 3-6 godine

U ovome periodu se bogati i postiče dječiji razvoj i napredovanje kroz tjelesni, spoznajni i socio – emocionalni razvoj, te se stvara poticajna i povoljna sredina za učenje i …

Prijatelji naše ustanove

Iz Fotogalerije

Back To Top
×Close search
Search