skip to Main Content
Radno vrijeme : Ponedjeljak-Petak 07:00-17:00 +387 61 566 077 ppuikre@gmail.com

Savremeni način života sve većem broju roditelja nameće potrebu zbrinjavanja djeteta mlađe školske dobi (od I do III razreda) koje nakon redovne nastave odlazi kući i bez nadzora provodi vrijeme do dolaska roditelja. Samostalan boravak kod kuće često izlaže dijete mnogim opasnostima, a strah i briga roditelja za dijete tokom radnog dana nameću potrebu za organizovanom brigom o djetetu.

Rad u produženom boravku mnogo je drugačiji od klasične nastave, ali i cjelovitiji i bogatiji. Ne svodi se samo na pisanje zadaće. Rad u produženom boravku snažno utječe na emocije učenika, sigurnost u sebe, samopoštovanje, povjerenje u prijatelje, saradnju, pomaganje, odgovornost, znatiželju, samovrednovanje, zdrav moral, osjećaj uspješnosti, snalažljivost, okretnost, pravo na pogrešku i prihvatanje pogrešaka kod sebe i drugih.

Ciljevi programa rada i organizacije slobodnog vremena u produženom boravku su:
1. omogućiti učeniku život ispunjen različitim sadržajima koji će povoljno utjecati na razvoj učenikove cjelokupne ličnosti, te individualnih i jedinstvenih potencijala
2. omogućiti razvoj učenika kao socijalnog bića
3. pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje (učiti kako učiti).

Back To Top
×Close search
Search