skip to Main Content
Radno vrijeme : Ponedjeljak-Petak 07:00-17:00 +387 61 566 077 ppuikre@gmail.com

Cjeloviti razvojni program obuhvata sve aspekte dječijeg razvoja, uzrasti od 1 – 6 godina:
– Tjelesni razvoj;
– spoznajni razvoj;
– socio-emocionalni razvoj;
– razvoj govora i komunikacije;
– razvoj kreativnosti.
Cjeloviti razvojni program podrazumijeva holistički razvoj djeteta gdje je potrebno omogućiti individualizaciju u procesu učenja (polazi se od pretpostavke da ne postoje dva djeteta koja na isti način ulaze u proces učenja), konstruktivistički pristup (polazi od činjenice da dijete teži tome da osmisli svijet koji ga okružuje, koristeći svoje prethodno znanje i iskustvo) i realizovanje razvojno primjerenog kurikuluma i omogućavanja progresivnog obrazovanja.
Cjeloviti razvojni program zahtjeva poštivanje:
– uzrasnih mogućnosti djece;
– individualizacije;
– različitih aspekata dječjeg razvoja;
– aktuelnosti u životnom okruženju;
– evaluacije;
– saradnja sa roditeljima i sredinom.

Back To Top
×Close search
Search