skip to Main Content
Radno vrijeme : Ponedjeljak-Petak 07:00-17:00 +387 61 566 077 ppuikre@gmail.com

U našoj Ustanovi realizuje se i kraći specijalizirani program Engleskog jezika, namjenjenog za djecu od 3 – 6 godina.
Osnovni cilj programa ”Rano učenje engleskog jezika ” ili ” Little school of english language” je postupno razvijanje komunikacijske kompetencije kako bi se djeci (3-6 godina) omogućilo korištenje engleskog jezika u svakodnevnim situacijama na usmenoj razini.
Zadaci:
– senzibilizirati dijete za jezik, običaje i kulturu drugog naroda
– razvijati pozitivne stavove i trajnu motivaciju za učenje engleskog jezika
– nastojati da djeca što bolje oponašaju fonetski sistem engleskog jezika uključujući i intonaciju putem materijala za slušanje
– usvajati i aktivno koristiti određeni vokabular i fraze u kontekstu dobno primjerenih sadržaja
– usvajati dobno primjerene pjesme i tekstove na engleskom jeziku.

Back To Top
×Close search
Search